Protection de vos données


Dit privacy-beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

I. Wie zijn we?

WIJNHUIS JEURIS NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel te Begijnhof 28, 3800 Sint-Truiden en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0475.637.718

U kunt ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Tél: 051 22 850
Email: info@theportugalcollection.be

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer u producten wenst aan te kopen en/of wanneer u zich registreert op de website, verzamelen wij uw identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres en email adres) om ervoor te zorgen dat uw bestelling correct kan opgevolgd worden.

III. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De bovenstaande persoonsgegevens worden louter verwerkt met als doel om de bestelling correct te kunnen opvolgen (contractuele noodzaak).

Indien u uw voorafgaande toestemming daarvoor heeft gegeven kunnen uw persoonsgegevens tevens verwerkt worden om u op de hoogte te houden over geplande activiteiten of speciale aanbiedingen. U kan tevens uw toestemming geven om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

IV. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
  • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met een koerierbedrijf voor het leveren van uw bestelling.

V. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 7 jaar na uw laatste aankoop.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hoger vermelde contactgegevens.

VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hoger vermelde contactgegevens.

  • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
  • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
  • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
  • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

VII. Protection de vos données

Toutes les données que vous nous envoyez via ce site Web sont protégées contre toute utilisation abusive par des tiers via le cryptage.

Protection de vos données financières
Toutes les transactions financières sur ces sites Web sont sécurisées par la société de paiement Ogone. Wijnhuis Jeuris NV n'a à aucun moment accès à vos données bancaires ou de carte. La dernière étape du processus de commande vous amène à une page sécurisée Mollie où vous leur transférez directement vos informations financières.

Politique de cookies

Qu'est-ce qu'un cookie?

Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Un cookie est un simple petit fichier envoyé avec les pages de ce site Web [et / ou des applications Flash] et stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs lors d'une prochaine visite.

Google Analytics

Un cookie de la société américaine Google est placé via notre site Internet dans le cadre du service "Analytics". Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la façon dont les visiteurs utilisent le site Web. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement tenu de le faire ou si des tiers traitent les informations pour le compte de Google. Nous n'avons aucune influence là-dessus. Nous avons / n'avons pas autorisé Google à utiliser les informations analytiques obtenues pour d'autres services Google.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Droit d'inspecter et de corriger ou de supprimer vos données

Vous avez le droit de demander l'accès et la correction ou la suppression de vos données. Voir notre page de contact pour cela. Afin de prévenir les abus, nous pouvons vous demander de vous identifier correctement. En ce qui concerne l'accès aux données personnelles liées à un cookie, vous devez envoyer une copie du cookie en question. Vous pouvez le trouver dans les paramètres de votre navigateur.

Activer et désactiver les cookies et les supprimer

Vous trouverez plus d'informations sur l'activation et la désactivation et la suppression des cookies dans les instructions et / ou en utilisant la fonction d'aide de votre navigateur.