Privacy-beleid


Dit privacy-beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

I. Wie zijn we?

WIJNHUIS JEURIS NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel te Begijnhof 28, 3800 Sint-Truiden en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0475.637.718

U kunt ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Tel: 051 22 850
Email: info@theportugalcollection.be

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer u producten wenst aan te kopen en/of wanneer u zich registreert op de website, verzamelen wij uw identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres en email adres) om ervoor te zorgen dat uw bestelling correct kan opgevolgd worden.

III. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De bovenstaande persoonsgegevens worden louter verwerkt met als doel om de bestelling correct te kunnen opvolgen (contractuele noodzaak).

Indien u uw voorafgaande toestemming daarvoor heeft gegeven kunnen uw persoonsgegevens tevens verwerkt worden om u op de hoogte te houden over geplande activiteiten of speciale aanbiedingen. U kan tevens uw toestemming geven om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

IV. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
  • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met een koerierbedrijf voor het leveren van uw bestelling.

V. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 7 jaar na uw laatste aankoop.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hoger vermelde contactgegevens.

VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hoger vermelde contactgegevens.

  • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
  • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
  • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
  • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

VII. Bescherming van uw privacy op onze website

Alle gegevens die u via deze website aan ons verstuurt zijn beschermd tegen misbruik door derden door encryptie.

Bescherming van uw financiële gegevens
Alle financiële transacties op deze websites zijn beveiligd door betalingsfirma Mollie. Wijnhuis Jeuris NV heeft zelfs op geen enkel ogenblik toegang tot uw bank- of kaartgegevens. Bij de laatste stap in het bestelproces komt u op een beveiligde pagina van Mollie waar u uw financiële gegevens rechtstreeks aan hen overmaakt+.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.